نکایت الزام آور برای دفاتر مشاور املاک شهرستان رباط کریم

بروزرسانی: 27 اردیبهشت 1402
246 بازدید

رعایت موارد ذیل الزامی بوده وبامتخلفین طبق قانون برخورد خواهدشد:
1)پروانه کسب وتعرفه کمیسیون درمعرض دیدمشتری نصب گردد.
2)قبل از تنظیم هرگونه قرارداد(مبایعه نامه واجاره نامه)نسبت به احراز هویت طرفین وملک اقدام گردد.
3)صدور قبض رسید پول به منزله ی انعقادقرارداد ودریافت کمیسیون نمی باشد.
4)صاحب پروانه کسب نسبت به امضا تمامی قراردادها (اجاره نامه ومبایعه نامه)که توسط دفتراملاک انجام میشود مسئول وپاسخگو می باشد.
5)کلیه قراردادها باید درمبایعه نامه واجاره نامه رسمی اتحادیه مشاورین املاک شهرستان رباط کریم تنظیم گردد.
اتحادیه مشاورین املاک ونمایشگاه اتومبیل شهرستان رباط کریم

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.