ساماندهی مشاغل نمایشگاه خودرو و تشخیص رنگ شهرستان رباط کریم

بروزرسانی: 29 آذر 1402
204 بازدید

پیرو وظیفه ذاتی اتحادیه و در جهت ساماندهی مشاغل زیر نظر این اتحادیه ، پس از بازرسی از نمایشگاههای اتومبیل و تشخیص رنگ

در سطح شهرستان رباط کریم به دفاتر فاقد جواز اخطارهای ده روزه پلمپ تحویل داده شد که در صورت عدم تکمیل پرونده های صنفی

خود مشمول پلمپ طبق ماده 28 قانون نظام صنفی خواهند شد .

لازم به ذکر است از کلیه صاحبین مشاغل در این زمینه خواستاریم که در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه صنفی اقدام نمایند

مطالب مرتبط