جلوگیری از صدور کد رهگیری های غیر متعارف

بروزرسانی: 02 اسفند 1402
103 بازدید

پیرو مصوبه کارگروه تنظیم و کنترل بازار و با حضور و بازرسی نماینده محترم وزارت راه و شهرسازی در اتحادیه املاک

شهرستان رباط کریم در روز 1402/11/30 در خصوص ثبت کد رهگیری های غیر متعارف که متصدی دفتر املاک نسبت

به صدور کد رهگیری های متعدد برای همکاران فاقد توکن صادر نمودند برگزار و صورت جلسه تنظیم گردید و همچنین توکن

14 دفتر املاک در مرحله اول شناسایی و غیر فعال گردید

بدینوسیله تاکید می گردد هیچ واحد صنفی حق ثبت کد رهگیری برای واحد صنفی دیگری را ندارد و فرار مالیاتی و تخلف محسوب

می شود وبا واحد صنفی متخلف طبق قانون نظام صنفی برخورد قانونی خواهد شد و  هر واحد میبایست پس از اخذ پروانه و دریافت توکن مربوط به خود قرارداد تنظیمی خود را صادر نماید

 

اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه شهرستان رباط کریم

مطالب مرتبط