جلسه مهم اتاق اصناف با اعضای هیئت مدیره اتحادیه املاک و جمعی از اعضای این اتحادیه

بروزرسانی: 31 خرداد 1402
491 بازدید
پیرو در خواست بحق جمعی از اعضای اتحادیه املاک رباط کریم ( مستقر در شهر جدید پرند ) در خصوص عدم تعامل اداره مالیات پرندو همچنین محاسبه نا معقول مالیات سال ۱۴۰۰ ، در اولین ساعات امروز ( مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ )
ابتدا جلسه ای با حضور رئیس اتاقاصناف و اعضای هیئت مدیره  تشکیل و راه های حل این موضوع  بررسی شد و پس از این جلسه با حضور در فرمانداری  نشستی  فیمابین معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری رباط کریم  ،
رئیس اتاق اصناف و اعضای هیئت مدیره  برگزار گردید که خوشبختانه باتعامل سازنده و پیگیری های ایشان  مقرر گردید این موضوع در اولین فرصت پیگیری شود
در همین راستا با حضور کسبه و اعضای اتحادیه در جمعی دوستانه در سالن جلسات اتاق اصناف ، گزارش موضوعات پیگیری شدهتوسط رییس اتاق اصناف و هیئت مدیره اتحادیه
اعلام و نظرات  اعضای محترم بررسی شد و مقرر گردید با انتخاب ۴ نماینده از سوی  اعضای محترم این موضوع که همواره یکی از دغدغه های اصناف می باشد پیگیری و گزارش آن به  اعضای محترم تقدیم گردد

مطالب مرتبط